Saltar a continguts

Societat Coral La Lira

#[eBDLocale.literal(navegacio)]

 
 

Menú principal

Avís legal i política de privadesa

AVÍS LEGAL
ÚS I FUNCIONAMENT DE LA WEB
Les pàgines de la Web de la Societat Coral La Lira es d'accés públic, lliure i gratuït, i els seus continguts són merament informatius i divulgatius. L'accés no implica per si l'establiment de relació comercial entre la Societat i l'usuari.

L'usuari haurà de fer ús d'aquesta, de conformitat amb el present Avís Legal, la Llei i l'ordre públic. Per això, el titular d'aquesta Web no podrà assumir cap responsabilitat que derivi de l'ús indegut, incorrecte o il.lícit de la mateixa i/o del seu contingut, així com per fraus de suplantació del nom de domini o altres de similar naturalesa.

La Societat Coral La Lira és titular de drets sobre marques i logotips exposats en la pàgina, així com dels seus continguts.

L'usuari es compromet a no utilitzar, reproduir, transmetre o difondre els textos, gràfics, logotips i imatges titularitat de la Societat, sense consentiment previ i per escrit, amb l'excepció de que es faci sense ànim de lucre i amb finalitats educatives o divulgatives. Qualsevol remissió autoritzada a les pàgines de
la Societat Coral La Lira suposarà una visualització complerta de tots els seus continguts.

Aquesta pàgina Web podria oferir links a recursos o llocs d'Internet de titularitat aliena. La finalitat d'aquests enllaços és informativa, no constituint en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que s'ofereixin en la Web de destinació. Per tot això, la Societat Coral La Lira declina tota responsabilitat derivada d'accions u omissions comeses per aquests llocs Web, amb total independència i autonomia respecte als mateixos.
POLÍTICA DE PRIVADESA
Amb l'objectiu de donar compliment a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, La Societat Coral La Lira informa sobre la seva política de confidencialitat per als usuaris que, voluntàriament, facilitin les seves dades al complimentar qualsevol dels formularis que n'hi ha a la pàgina web.

Les esmentades dades, recollides amb l'exclusiva finalitat de mantenir una òptima relació amb l'usuari dins del marc de les activitats que ofereix la Societat, seran incorporades a un Fitxer titularitat del mateixa, tractats amb la màxima confidencialitat, adoptant-ne les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat i disponibilitat de les mateixes, tenint en compte l'estat de la tecnologia.

L'usuari accepta la utilització de "cookies" en la pàgina web amb l'únic objectiu de conèixer la data i l'hora de l'última visita de l'usuari, la IP pública de l'usuari, així com el disseny de continguts escollits, amb finalitats merament estadístiques. Es recorda a l'usuari la possibilitat de modificar la configuració del seu navegador en cas de desaprovar-lo.

Al subministrar la seva direcció de correu electrònic, l'usuari autoritza el seu ús com a mitjà de comunicació habitual entre l'usuari i la Societat Coral La Lira. Aquesta comunicació estarà relacionada directament amb les activitats que s'ofereixen.

Les dades personals sol.licitades en els formularis seran de compliment obligatori si apareixen assenyalades amb un asterisc. En cas contrari, la seva introducció serà de caràcter facultativa. La negativa a subministrar aquests últims no impedirà el curs de la sol.licitud.

Els destinataris de la informació recollida son totes les persones, adscrites, inscrites, titulars i col.laboradors dels departaments, compartiments, locals i estaments en que s'organitza la Societat Coral La Lira, així com els estaments públics que, per llei, s'exigeixi la cessió i tercers
encarregats de tractament, els quals vindran formalment obligats a emprar les dades per portar a terme un correcte servei.

L'usuari té dret a accedir, rectificar, oposar i cancel.lar les seves dades de caràcter personal, sol.licitant.ho mitjançant l'enviament de la sol.licitud al Departament d'Administració per correu ordinari al domicili de la Societat que es troba a Barcelona, Sant Cugat, Plaça de la Vila número 2, 08172.

© Societat Coral La Lira